Advanced Search
Keyword(s):
in
in
in
Year
From to
Jurnal Kesusasteraan, Linguistik dan Pendidikan (JKELIP) merupakan jurnal berwasit yang berfungsi sebagai medium penerbitan dan perbincangan isu Kesusasteraan, Linguistik dan Pendidikan serta bidang-bidang berkaitan. 

Siri jurnal ini lebih tertumpu kepada bidang Kesusasteraan, Linguistik dan Pendidikan. JKELIP ini dapat menjadi platform kepada ahli akademik untuk menerbitkan artikel-artikel berbentuk penyelidikan dan juga konseptual di laman web JKELIP ini. Dengan cara ini, banyak artikel ilmiah yang berkaitan dengan Kesusasteraan, Linguistik dan Pendidikan dapat diterbitkan secara atas talian sebagai sumber rujukan.

JKELIP 
diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan kekerapan sekali setahun, iaitu pada Oktober dan dibuka kepada penulis dari seluruh dunia.